Strategia

 

Członkowie KEZCZ zdecydowali, że z racji potrzeby posiadania strategii „szytej na miarę" dokument zostanie przygotowany bez korzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych. Postanowiono, że zostanie utworzony Zespół ds. przygotowania strategii składający się z 6 osób po stronie ZEW Niedzica i po jednej osobie wyznaczonej u pozostałych członków klastra. Łącznie 10 osób, które zebrały i zweryfikowały dane m.in. o produkcji i zużyciu energii, potrzebach inwestycyjnych, itd. Wykonano dziesiątki analiz, w wyniku których przeprowadzono wstępne selekcje i wytypowano wprowadzenie do strategii 27 najbardziej efektywnych projektów. Był to całkiem duży i sprawnie przeprowadzony projekt - łącznie podczas około 6 miesięcy na przygotowanie dokumentu strategii poświęcono około 2000 roboczogodzin.

 

Wytypowane projekty można podzielić na kilka poniższych grup:

• budowa nowych źródeł OZE (10 projektów - 8 MW w hydroenergetyce, 4,5 MW w fotowoltaice)

• wykorzystanie ciepła, efektywność energetyczna i działania antysmogowe (10 projektów, np. w sezonie 2017/2018 wykonano pomiary czystości powietrza w piętnastu lokalizacjach)

• emobility (4 projekty, np. uruchomiono wypożyczalnię samochodu i rowerów elektrycznych przy deptaku turystycznym na koronie zapory w Niedzicy)


• działania promujące Klastry Energii (3 projekty np. coroczny Dzień Otwarty KEZCZ)

Tak przygotowaną strategię złożono wraz z formularzem wniosku konkursowego w tzw. „I konkursie na pilotażowe klastry energii". 

 

 

 
Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

Strona główna