Certyfikat – Pilotażowy Klaster Energii

W październiku 2017 r. został złożony wniosek na konkurs pilotażowy klastrów. Z całej Polski zostało złożonych w sumie 117 wniosków. W dniu 9 maja 2018 r. nastąpiło ogłoszenie wyników I konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Certyfikat otrzymały 33 klastry, w tym 10 z wyróżnieniem. Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego uzyskał maksymalną ocenę punktową, zostając liderem konkursu.

21 czerwca 2023
Autor: root_klaster