Partnerzy

Nadrzędnym koordynatorem klastra jest:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S. A. (ZEW Niedzica S.A.) – jest spółką Skarbu Państwa, powstałą w 1997 roku, której główną działalnością jest produkcja energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W chwili obecnej posiada cztery elektrownie wodne:

Elektrownia Wodna „Niedzica” (EW Niedzica) – dwa hydrozespoły o mocy nominalne 46,375 MW,
Elektrownia Przepływowa „Sromowce Wyżne” (MEW Sromowce I) – cztery hydrozespoły o mocy 0,52 MW każdy,
Elektrownia Przepływowa „Łączany” (MEW Łączany) – dwa turbozespoły o mocy 2,35 MW i 1,35 MW,
Elektrownia Przepływowa „Smolice” (MEW Smolice) – dwa turbozespoły o mocy 1,1 MW każdy
Członkami klastra są:

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania na terenie 10 gmin. W eksploatacji Spółki znajduje się 16 oczyszczalni ścieków oraz ponad 481 km sieci kanalizacyjnej.

Gmina Czorsztyn – położona jest w południowej części województwa małopolskiego, na styku trzech karpackich krain geograficznych. W skład gminy wchodzi 7 miejscowości. W 2015 roku gminę zamieszkiwało 7 577 mieszkańców.

Gmina Łapsze Niżne – położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. Usytuowana jest na Polskim Spiszu, w północno – wschodniej części Pogórza Spisko-Gubałowskiego.W skład gminy wchodzi 9 miejscowości, które zamieszkuje 9 237 osób.

Gmina Nowy Targ – położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim. obejmuje dwadzieścia jeden wyodrębnionych sołectw. W roku 2015 gminę zamieszkiwało 23 717 osób.