Pozyskiwanie energii

Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego (KEZCZ) oparty jest głównie o hydroenergię –wynika to z naturalnych uwarunkowań oraz faktu, że hydroenergetyka świetnie nadaje się do stabilnego zasilania i bilansowanialokalnych obszarów –co miało zresztą swoje początki już ponad100 lat temu poprzez liczne wykorzystania energii spadku wód w młynach i tartakach –w wielu przypadkach przekształcanych później wmałe elektrownie wodne. W trakcie prac nad strategią KEZCZ porównano dwa źródła: MEW o mocy osiągalnej 1,4 MW i farmy fotowoltaicznej przeskalowanej do tożsamej mocy z MEW. W rezultacie potwierdzono przewagę źródła hydroenergetycznego nad fotowoltaicznym. Jednak nie należy umniejszać temu drugiemu pozytywnych właściwości w postaci pokrywania zapotrzebowania w dziennym szczycie. Najczęściej profil większej grupy odbiorców zawiera dzienne zwiększenie zapotrzebowania, stąd najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tych dwóch typów źródeł o właściwie dobranych proporcjach mocowych –tj. stabilnej i najczęściej pasmowej generacji hydroenergetycznej i właściwie dobranej do szczytowego zapotrzebowania farmy fotowoltaicznej